Serveis

Conceptualització

Pensar estratègicament.

Contacta'ns

Per aquelles empreses que ja disposin de recursos propis per al desenvolupament d’apps, oferim la possibilitat d’acompanyar-los en el procés de creació del projecte.

Realitzem les tasques de recollida de requeriments, abast del projecte, definició funciocnal i conceptualització de l’app, amb tota la documentació necessària per el correcte desenvolupament del projecte.

Podem formar part de l’equip de desenvolupament o realitzar tasques de direcció de projecte, coordinació de l’equip intern de desenvolupament per la correcte execució del projecte, i supost durant totes les fases.