Serveis

Desenvolupament Apps Corporatives

Optimizació de Processos. Desenvolupament d’apps per l’optimització i millora de processos interns de les empreses.

Contacta'ns

Les empreses necessiten millorar constantment, reduint els costos, sent més productius, millorant la qualitat del servei, etc… La introducció de l’ús d’apps en els procediments interns de les empreses, pot ajudar de manera important a aconseguir els objectius de millora establerts.

Oferim el desenvolupament d’apps a mida, personalitzada per cada client, per dispostiu mòbils y tablets, dins dels procediments de les empreses.

Des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, podran rebre avisos, realitzar qualsevol consulta, stock, recepció de comandes, expedients, consutla de les incidències, y realització de les accions necessàries per seguir el procediment: llançament d’òrdres de compra, validació facturació, etc…

Tots aquells procediments que els nostres clients necessiten optimitzar, els analitzem, i proposem la millor solució, la desenvolupem, la posem en funcionamient i formarem a l’equip.